Uzjel

38 tekstów – auto­rem jest Uz­jel.

Strach.
Mat­ka wszys­tkich porażek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 04:15

Pa­miętam Ciebie...ale bo­je się wspominać... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2015, 22:47

Plot­ka mówi więcej niż usłyszała.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 kwietnia 2015, 22:03

Umarł za nasze grzechy..
I za swoje.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 kwietnia 2015, 21:42

Wiesz...widziałem dziś Ciebie...
I dzięki te­mu nau­czyłem się żyć chwilą... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 sierpnia 2014, 21:51

W miłości naj­bar­dziej prze­jadają się słowa... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 23:32

Kom­pro­mis to w wielu przy­pad­kach przegrana... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 marca 2014, 10:19

Po­całunek nie jest zobowiązaniem.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2013, 08:41

Za­pom­niałem powiedzieć...
-Przy roz­mo­wach z Tobą na­wet nieli­mito­wane roz­mo­wy byśmy przegadali..
Ale to już przeszłość..... 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 27 listopada 2013, 16:52

-Dziw­ny jes­teś...usłyszał
-Dziw­nie to zabrzmiało..odpowiedział.. 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 30 października 2013, 08:44

Uzjel

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Uzjel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 18:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Strach. Matka wszys­tkich po­rażek.  

dzisiaj, 11:41karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Strach. Matka wszys­tkich po­rażek.  

dzisiaj, 10:24Indygoo sko­men­to­wał tek­st Strach. Matka wszys­tkich po­rażek.  

dzisiaj, 10:24Cris sko­men­to­wał tek­st Strach. Matka wszys­tkich po­rażek.  

dzisiaj, 07:37Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Strach. Matka wszys­tkich po­rażek.  

14 sierpnia 2015, 17:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pamiętam Ciebie...ale bo­je się [...]

13 sierpnia 2015, 22:47Uzjel do­dał no­wy tek­st Pamiętam Ciebie...ale bo­je się [...]

12 kwietnia 2015, 23:52krysta sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Uzjel do­dał no­wy tek­st Plotka mówi więcej niż [...]