Uzjel

39 tekstów – auto­rem jest Uz­jel.

Śmierć zagłuszy sumienie... 

myśl • 3 marca 2017, 21:30

Strach.
Mat­ka wszys­tkich porażek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2016, 04:15

Pa­miętam Ciebie...ale bo­je się wspominać... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2015, 22:47

Plot­ka mówi więcej niż usłyszała... 

myśl dnia z 27 czerwca 2016 roku
zebrała 18 fiszek • 12 kwietnia 2015, 22:03

Umarł za nasze grzechy..
I za swoje.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 kwietnia 2015, 21:42

Wiesz...widziałem dziś Ciebie...
I dzięki te­mu nau­czyłem się żyć chwilą... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 sierpnia 2014, 21:51

W miłości naj­bar­dziej prze­jadają się słowa... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 23:32

Kom­pro­mis to w wielu przy­pad­kach przegrana... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 marca 2014, 10:19

Po­całunek nie jest zobowiązaniem.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2013, 08:41

Za­pom­niałem powiedzieć...
-Przy roz­mo­wach z Tobą na­wet nieli­mito­wane roz­mo­wy byśmy przegadali..
Ale to już przeszłość..... 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 27 listopada 2013, 16:52

Uzjel

Uzjel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 marca 2017, 10:46Indygoo sko­men­to­wał tek­st Śmierć zagłuszy su­mienie...  

4 marca 2017, 04:50one drop for all sko­men­to­wał tek­st Śmierć zagłuszy su­mienie...  

3 marca 2017, 22:39MyArczi sko­men­to­wał tek­st Śmierć zagłuszy su­mienie...  

3 marca 2017, 22:12M44G sko­men­to­wał tek­st Śmierć zagłuszy su­mienie...  

30 czerwca 2016, 10:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

30 czerwca 2016, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

29 czerwca 2016, 00:55Cris sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

29 czerwca 2016, 00:35Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

27 czerwca 2016, 17:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

27 czerwca 2016, 10:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]