Uzjel

36 tekstów – auto­rem jest Uz­jel.

Naj­krótsza dro­ga do Bo­ga wie­dzie przez mękę..
On to lubi.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 marca 2014, 09:25

Kom­pro­mis to w wielu przy­pad­kach przegrana... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2014, 10:19

Człowiek myśli o wszys­tkich...ko­bieta tyl­ko o sobie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2014, 19:57

Po­całunek nie jest zobowiązaniem.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2013, 08:41

Za­pom­niałem powiedzieć...
-Przy roz­mo­wach z Tobą na­wet nieli­mito­wane roz­mo­wy byśmy przegadali..
Ale to już przeszłość..... 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2013, 16:52

-Dziw­ny jes­teś...usłyszał
-Dziw­nie to zabrzmiało..odpowiedział.. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 08:44

przes­tałam w siebie wie­rzyć..wes­tchnęła prawda.. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 28 października 2013, 08:50

-Długo mam na Ciebie cze­kać.?
Za­pytała miłość rozsądek
-Wieczność..
Od­po­wie­dział rozsądek... 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 25 października 2013, 15:14

1 2 3 4 5

Uzjel

Użyt­kownik Uz­jel nie uzu­pełnił in­formac­ji o so­bie. Jeśli tyl­ko to zro­bi, tek­st ten wyświet­li się w tym miej­scu.

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uzjel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Reklama