Uzjel

38 tekstów – auto­rem jest Uz­jel.

Śmierć żyje z dnia na dzień.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 listopada 2015, 22:09

Pa­miętam Ciebie...ale bo­je się wspominać... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2015, 22:47

Plot­ka mówi więcej niż usłyszała.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 kwietnia 2015, 22:03

Umarł za nasze grzechy..
I za swoje.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 kwietnia 2015, 21:42

Wiesz...widziałem dziś Ciebie...
I dzięki te­mu nau­czyłem się żyć chwilą... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 sierpnia 2014, 21:51

W miłości naj­bar­dziej prze­jadają się słowa... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 23:32

Kom­pro­mis to w wielu przy­pad­kach przegrana... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2014, 10:19

Po­całunek nie jest zobowiązaniem.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2013, 08:41

Następna strona 1 2 3 4 5

Uzjel

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz