Uzjel

33 teksty – auto­rem jest Uz­jel.

W miłości naj­bar­dziej prze­jadają się słowa... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 23:32

Kom­pro­mis to w wielu przy­pad­kach przegrana... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2014, 10:19

Po­całunek nie jest zobowiązaniem.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2013, 08:41

Za­pom­niałem powiedzieć...
-Przy roz­mo­wach z Tobą na­wet nieli­mito­wane roz­mo­wy byśmy przegadali..
Ale to już przeszłość..... 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2013, 16:52

-Dziw­ny jes­teś...usłyszał
-Dziw­nie to zabrzmiało..odpowiedział.. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 08:44

przes­tałam w siebie wie­rzyć..wes­tchnęła prawda.. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 28 października 2013, 08:50

-Długo mam na Ciebie cze­kać.?
Za­pytała miłość rozsądek
-Wieczność..
Od­po­wie­dział rozsądek... 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 25 października 2013, 15:14

Li­tość to ta­kie uczu­cie,które po­jawia się wte­dy,gdy za­wodzi logika.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2013, 12:00

Następna strona 1 2 3 4 5

Uzjel

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz